نمایش 1 - 6 از 6 محتوا
  • تخریب جنگل ها، قطع درختان و کاهش فضای سبز زندگی بخش، به معنای نادیده گرفتن خودمان و آیندگانمان است، و پیامدهایی چون آلودگی هوا، شهر خاکستری رنگ و انتهای عمر زمین را در پی خواهد داشت. همه ی ما به هر...
  • لذت تماشای درختان سرسبز، انبوه و با گونه‌های متعدد در کنار فواید بی شماری که برای زمین و البته جانداران دارد، نعمتی طبیعی است که خداوند عالمیان همه موجودات را از برکت وجود آنها بهره مند کرده...
  • حادثه خبرمان نمی‌کند! زندان رفتن امری نیست که افراد طالب آن باشند و بخواهند که آن را تجربه کنند. حضور در زندان و مصاحبه با زندانیان جرائم غیرعمدی و مشاهده انسانها از هر قشر و طبقه اعم از...
  • چه حس خوبی است وقتی بتوانیم در شرایط دشوار و به خصوص در مناطقی که دسترسی به ملزومات امروزی جوامع و امرار معاش مشکل تر است، در خوشحالی بی پایان یک فرد و خانواده اش سهیم و از آن مهم تر در رشد و...
  • در روزگاری که فشار اقتصادی و هزینه های مختلف توأمان شرایط زندگی را برای همه افراد سخت می کند و در کنار آن اضطراب و نگرانی مخصوصا در شرایط کنونی که خطر ابتلا به بیماری کرونا وجود دارد، باعث می شود...
  • مدرسه سازی یک مقوله عاشقانه ست. اگر خشت های یک مدرسه رو با عشق بچینی، بچه های اون مدرسه با عشق بار میان. ما در کالاتیک، قصد داریم تا در کنار کودکان سرزمین مان بایستیم و سهمی در تسهیل آموزش آنان...

شاخه‌ها